FANDOM


Virtual Pro Wrestling 2: Ōdō Keishō is a wrestling game released in 2000 for the Nintendo 64. It was the sequel of Virtual Pro Wrestling 64 and was only released in Japan however its game engine remodelled and used in WWF WrestleMania 2000 which was released in the rest of the world.

Roster

Featured Wrestlers

 • Giant Baba
 • Mitsuharu Misawa
 • Yoshinari Ogawa
 • Masahito Kakihara
 • Kenta Kobashi
 • Jun Akiyama
 • Kentaro Shiga
 • Toshiaki Kawada
 • Akira Taue
 • Takao Omori
 • Yoshihiro Takayama
 • Hiroshi Hase
 • Jun Izumida
 • Maunakea Mossman
 • Big Van Vader
 • Stan Hansen
 • Johnny Ace
 • Mike Barton
 • Gary Albright
 • Johnny Smith
 • Giant Kimala
 • Shinya Hashimoto
 • Tatsumi Fujinami
 • Kensuke Sasaki
 • Shiro Koshinaka
 • Manabu Nakanishi
 • Yuji Nagata
 • Kazuo Yamazaki
 • Tadao Yasuda
 • Masahiro Chono
 • Keiji Muto
 • Hiroyoshi Tenzan
 • Satoshi Kojima
 • Hiro Saito
 • Scott Norton
 • Jushin Liger
 • El Samurai
 • Kendo Kashin
 • Dr. Wagner Jr.
 • Shinjiro Otani
 • Tatsuhito Takaiwa
 • Koji Kanemoto
 • Hayabusa
 • Masato Tanaka
 • Kodo Fuyuki
 • Mr. Gannosuke
 • Jado
 • Gedo
 • Gladiator
 • Genichiro Tenryu
 • Great Sasuke
 • Jinsei Shinzaki
 • TAKA Michinoku
 • Gran Naniwa
 • Super Delfin
 • Magnum TOKYO
 • Shiima Nobunaga
 • Dragon Kid
 • Kiyoshi Tamura
 • Masakatsu Funaki
 • Minoru Suzuki
 • Yuki Ishikawa
 • Daisuke Ikeda
 • Minoru Tanaka
 • Jumbo Tsuruta
 • Mil Mascaras
 • Terry Funk
 • Dory Funk Jr.
 • Terry Gordy
 • Steve Williams
 • Bruiser Brody
 • Abdullah The Butcher
 • Andre The Giant
 • Akira Maeda
 • Ultimo Dragon
 • Antonio Inoki
 • Tiger Mask
 • Naoya Ogawa
 • Riki Choshu
 • Don Frye
 • Atsushi Onita
 • Yoshiaki Fujiwara
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.