FANDOMSuper Mario Odyssey Original Sound Track is the soundtrack to Super Mario Odyssey released on February 28, 2018 in Japan. It consists of 4 CD's and 136 music tracks. The game's composers are Naoto Kubo, Shiho Fujii, and Koji Kondo, and the soundtrack is performed by "The Super Mario Players".

Staff

Music

 • Naoto Kubo - Music Composer Lead, Arranger
 • Shiho Fujii - Music Composer, Arranger
 • Koji Kondo - Music Composer, Arranger, Original Music Composer
 • Shigetoshi Gohara - Music Composer, Arranger, Audio Director
 • Soyo Oka - Original Music Composer
 • Mahito Yokota - Original Music Composer, Audio Management
 • Yoichi Murata - Music Arranger, Performer
 • Yuki Tsuji - Music Arranger, Player/UI Sound Design
 • Yukio Kaneoka - Original "Donkey Kong" Music Composer (uncredited)

Vocal Directors

 • Greg Chun
 • U-ka

Music Coordinator

Performers (The Super Mario Players)

 • Koichiro Muroya - Strings
 • Junichiro Taku / Yuka Yoshino - Flute
 • Kazuhiro Kajihara - Piccolo
 • Takayuki Mogami - Oboe / English Horn
 • Kimie Shigematsu / Rie Arima - Clarinet
 • Tetsuya Cho - Bassoon
 • Jonathan Hammill / Hitoshi Imai / Yoshiyuki Uema / Yuta Ono - French Horn
 • Tomoyuki Asakawa - Harp
 • Kenichi Tsujimoto / Yoshihiko Shigei / Toshiyuki Onishi / Koji Nishimura / Masahiko Sugasaka / Isao Sakuma / Hitoshi Yokoyama - Trumpet
 • Eijiro Nakagawa / Shinsuke Torizuka - Trombone
 • Ryota Fujii - Bass Trombone
 • Tsuyoshi Wakabayashi - Tuba
 • Yuki Hasegawa - Timpani / Orchestra Percussion
 • Hiroyuki Noritake / Tomoo Tsuruya - Drums
 • Teppei Kawasaki - Bass
 • Takashi Masuzaki - Guitar
 • Keiji Matsumoto - Piano
 • MATARO - Percussion
 • Osamu Yoshida / Kazuhiko Kondo - Alto Sax
 • Osamu Koike / Masakuni Takeno - Tenor Sax
 • Kei Suzuki - Baritone Sax
 • Yoichi Murata / Satoshi Sano / Nobuhide Handa - Trombone
 • Koichi Nonoshita - Bass Trombone
 • Naoki Takao / Goro Oshima / Taeko Saito / Saeko Suzuki - Chorus
 • Takamasa Segi - Quena
 • Kozo Toyota - Tin Whistle / Shinobue
 • Saburo Tanooka - Accordion
 • Hideki Wachi - Mandolin
 • Hideki Ishigaki - Shakuhachi
 • Yutaka Oyama - Tsugaru-Shamisen
 • Masaki Otawa - Taiko (Wadaiko)

Jump Up, Super Star! (NDC Festival / Original)

 • Hideo Yamaki - Drums
 • Kenji Takamizu - Bass
 • Takayuki Hijikata - Guitar
 • Keiji Matsumoto - Piano
 • Osamu Yoshida / Kazuhiko Kondo - Alto Sax
 • Osamu Koike / Masakuni Takeno - Tenor Sax
 • Takuo Yamamoto - Baritone Sax
 • Koji Nishimura / Isao Sakuma / Sho Okumura / Hitomi Niida - Trumpet
 • Yoichi Murata / Kanade Shishiuchi / Shinsuke Torizuka - Trombone
 • Junko Yamashiro - Bass Trombone
 • Naoki Takao / Goro Oshima / Taeko Saito / Saeko Suzuki - Chorus
 • Kate Davis - Vocal
 • Aimi Mukohara - Vocal (Japanese)
 • Nobuyoshi Suzuki - Lyrics
 • Rob Tunstall - Lyrics Translation (English), English Localization

Track listing

Disc 1

# Title Length Composer(s) Arranger(s) Performer(s)
01 Title 1:21 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
02 Opening ~In the Skies Above Peach's Castle~ 1:24 Naoto Kubo
Shiho Fujii
Naoto Kubo The Super Mario Players
03 Encounter with Cappy 1:22 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
04 Bonneton 2:44 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
05 Top-Hat Tower 2:12 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
06 Broodals Confrontation 0:46 Naoto Kubo Shigetoshi Gohara Shigetoshi Gohara
07 Broodals Battle 1:59 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
08 Beginning of the Adventure 0:14 Naoto Kubo Shigetoshi Gohara Shigetoshi Gohara
09 Fossil Falls 4:08 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
10 YOU GOT A MOON! 1 0:10 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
11 Capturing Tyrannosaurus! 1:41 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
12 Madame Broode Battle 2:09 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
13 Mario, World Traveler ~The Odyssey's First Takeoff~ 0:46 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
14 Scenario Introduction 1 0:13 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
15 Tostarena Ruins 3:54 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
16 Inside the Inverted Pyramid 2:23 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
17 Tostarena Night 2:16 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
18 Riding the Jaxi 2:00 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
19 Tostarena Battle 2:44 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
20 Tostarena Town 1:56 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
21 YOU GOT A MOON! 2 0:07 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
22 Steam Gardens 3:44 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
Koji Kondo
23 Steam Gardens Sherm 2:07 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
Koji Kondo
24 Torkdrift Battle 3:27 Koji Kondo Koji Kondo Koji Kondo
25 Lake Lamode Underwater Passage 2:23 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
26 Lake Lamode 3:23 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
27 Lake Lamode Above Ground 1:54 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
28 Found Bowser's Airship! 0:35 Naoto Kubo
Shiho Fujii
Naoto Kubo The Super Mario Players
29 Bowser Appearance 0:57 Naoto Kubo
Mahito Yokota
Naoto Kubo The Super Mario Players
30 Bowser Battle 1 ~Nimbus Arena Showdown~ 2:49 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
31 Bowser Bombardment ~ The Odyssey Crashes 0:33 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players

Total length: 58:21

Disc 2

# Title Length Composer(s) Arranger(s) Performer(s)
01 Cappy Gets Taken Away! 1:36 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
02 Forgotten Isle 3:17 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
03 Scenario Introduction 2 0:11 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
04 New Donk City Night 1 1:39 Naoto Kubo
Shiho Fujii
Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
05 New Donk City Night 2 ~City Hall~ 2:20 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
06 Mechawiggler Battle 3:14 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
07 YOU GOT A GRAND MOON! 0:17 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
08 New Donk City 3:22 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
09 Band Performance (Super Mario Brothers Above Ground) 2:17 Koji Kondo Naoto Kubo The Super Mario Players
10 Poolside Rest 2:53 Koji Kondo Naoto Kubo The Super Mario Players
11 Underground Flower Plant 2:12 Koji Kondo Naoto Kubo Naoto Kubo
12 Jump Up, Super Star! NDC Festival Edition 4:19 Naoto Kubo
Yukio Kaneoka
Yoichi Murata The Super Mario Players
Kate Davis
13 Traditional Festival Ends! 0:16 Naoto Kubo Naoto Kubo
Yoichi Murata
The Super Mario Players
Kate Davis
14 Shiveria Town 2:44 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
15 Ice Cave 2:01 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
16 Showline Circuit 1:30 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
17 Bound Bowl GP 1:32 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
18 Race Result 0:37 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
19 Bubblaine 4:04 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
20 Bubblaine Underwater 2:26 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
21 Mollusque-Lanceur Battle 3:29 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
22 Scenario Introduction 3 0:11 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
23 Mount Volbono 3:33 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
24 Peronza Plaza 3:06 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
25 Cookatiel Battle 2:58 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
26 Ruined Dragon Appears 0:52 Naoto Kubo
Shiho Fujii
Naoto Kubo The Super Mario Players
27 Ruined Dragon Battle 2:57 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
28 Bowser Castle 3:32 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
29 Bowser Castle Courtyard 2:57 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
30 Bowser Flies to the Moon 0:49 Naoto Kubo
Shiho Fujii
Koji Kondo
Naoto Kubo The Super Mario Players
31 RoboBrood Battle 3:24 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players

Total length: 70:35

Disc 3

# Title Length Composer(s) Arranger(s) Performer(s)
01 To the Next Kingdom 0:53 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
02 The Odyssey Goes to the Moon 0:28 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
03 Honeylune Ridge 2:29 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
04 Underground Moon Caverns 2:52 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
05 Wedding Hall 2:16 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
06 Confrontation 0:23 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
07 Bowser Battle 2 ~Final Battlefield~ 3:33 Naoto Kubo
Shiho Fujii
Naoto Kubo The Super Mario Players
08 Princess Peach Rescue...? 0:15 Koji Kondo Naoto Kubo Naoto Kubo
09 Capturing Bowser! 0:08 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
10 Honeylune Ridge Collapse 2:01 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
11 Break Free (Lead the Way) 2:57 Naoto Kubo
Koji Kondo
Shiho Fujii
Yukio Kaneoka
Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
Kate Davis
12 Staff Roll 3:02 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
13 Around Peach's Castle 0:32 Shigetoshi Gohara Shigetoshi Gohara Shigetoshi Gohara
14 Peach's Castle 2:29 Koji Kondo Shiho Fujii The Super Mario Players
15 Crazy Cap 3:10 Koji Kondo Koji Kondo Koji Kondo
16 Let's Play Slots 0:28 Koji Kondo Naoto Kubo Naoto Kubo
17 RC Car Challenge 1:26 Soyo Oka Shiho Fujii Shiho Fujii
18 Koopa Trace-Walking 0:40 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
19 Run, Jump, Throw! Stage 1 2:23 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
Koji Kondo
20 Run, Jump, Throw! Stage 2 2:06 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
21 Caves Stage 1:04 Koji Kondo Naoto Kubo Naoto Kubo
22 Another World Stage 2:08 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
23 Above the Clouds Stage 1:40 Koji Kondo Shiho Fujii Shiho Fujii
24 Jump Up, Super Star! Music Box Version 1:40 Naoto Kubo Yuki Tsuji Yuki Tsuji
25 Lullaby Until the End (Fossil Falls Music Box Version) 1:27 Naoto Kubo Yuki Tsuji Yuki Tsuji
26 Jump Up, Super Star! 4:08 Naoto Kubo
Yukio Kaneoka
Yoichi Murata The Super Mario Players
Kate Davis
27 Jump Up, Super Star! ~Odyssey, ya see~ 4:08 Naoto Kubo
Yukio Kaneoka
Yoichi Murata The Super Mario Players
Aimi Mukohara
28 Break Free (Lead the Way) Japanese Version 3:00 Naoto Kubo
Koji Kondo
Shiho Fujii
Yukio Kaneoka
Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
Aimi Mukohara
29 Jump Up, Super Star! Karaoke 4:08 Naoto Kubo
Yukio Kaneoka
Yoichi Murata The Super Mario Players
Kate Davis
30 Jump Up, Super Star! ~Odyssey, ya see~ Karaoke 4:08 Naoto Kubo
Yukio Kaneoka
Yoichi Murata The Super Mario Players
Aimi Mukohara
31 Break Free (Lead the Way) Karaoke 2:57 Naoto Kubo
Koji Kondo
Shiho Fujii
Yukio Kaneoka
Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
Kate Davis

Total length: 64:59

Disc 4

# Title Length Composer(s) Arranger(s) Performer(s)
01 Fossil Falls 8bit Version 3:06 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
02 Tostarena Ruins 8bit Version 2:43 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
03 Inside the Inverted Pyramid 8bit Version 1:53 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
04 Tostarena Night 8bit Version 2:17 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
05 Steam Gardens 8bit Version 2:44 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
Koji Kondo
06 Lake Lamode 8bit Version 2:31 Shiho Fujii Shiho Fujii The Super Mario Players
Shiho Fujii
07 Forgotten Isle 8bit Version 2:28 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
Koji Kondo
08 Run, Jump, Throw! Stage 2 8bit Version 1:34 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
09 Underground Power Plant 8bit Version 1:42 Koji Kondo Naoto Kubo Naoto Kubo
10 Bubblaine 8bit Version 3:03 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
11 Mollusque-Lanceur Battle 8bit Version 2:25 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
12 Mount Volbono 8bit Version 2:40 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
13 Bowser Castle 8bit Version 2:48 Koji Kondo Koji Kondo The Super Mario Players
Koji Kondo
14 Honeylune Ridge 8bit Version 2:09 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
15 Honeylune Ridge Collapse 8bit Version 1:34 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
16 Break Free (Lead The Way) 8bit Version 2:39 Naoto Kubo
Koji Kondo
Shiho Fujii
Yukio Kaneoka
Naoto Kubo The Super Mario Players
Naoto Kubo
Kate Davis
17 Jump Up, Super Star! NDC Festival Edition 8bit Version 4:22 Naoto Kubo
Yukio Kaneoka
Yoichi Murata The Super Mario Players
Naoto Kubo
Kate Davis
18 Projection Room Above Ground 1:42 Koji Kondo Koji Kondo Koji Kondo
19 Projection Room Underground 0:40 Koji Kondo Koji Kondo Koji Kondo
20 YOU GOT A MOON! 2 8bit Version 0:07 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
21 Dancing with New Friends! 0:13 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
22 A Relaxing Dance 0:20 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
23 Rolling Canyon 0:50 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
24 Before Bowser Castle Courtyard 0:33 Naoto Kubo Naoto Kubo The Super Mario Players
25 Capturing Frog! 0:08 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
26 The Odyssey's Activation 0:09 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
27 The Odyssey Powers Up 0:09 Mahito Yokota Naoto Kubo Naoto Kubo
28 Water Oath Liberator 0:11 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
29 Moon Rock Liberator 0:18 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
30 New Costume Added! 0:05 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
31 It's the Broodals! 0:05 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
32 Madame Broode Appears 0:07 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
33 Klepto Appears 0:07 Koji Kondo Koji Kondo Koji Kondo
34 Mollusque-Lanceur Enraged 0:11 Naoto Kubo Naoto Kubo Naoto Kubo
35 Cookatiel Appears 0:10 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
36 Regarding Position 0:08 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
37 Last Lap! 0:04 Koji Kondo Shiho Fujii Shiho Fujii
38 Victory! 0:06 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
39 Sorry... 0:07 Shiho Fujii Shiho Fujii Shiho Fujii
40 CONGRATULATIONS! 0:17 Koji Kondo Naoto Kubo Naoto Kubo
41 Tostarena's Investigation 2:03 Naoto Kubo Shigetoshi Gohara Shigetoshi Gohara
42 Gloomy Bubblaine 2:04 Naoto Kubo Shigetoshi Gohara Shigetoshi Gohara
43 The Silver World of Shiveria 2:02 Shiho Fujii Shigetoshi Gohara Shigetoshi Gohara

Total length: 55:34

Combined total length: 250 min. (approx.)

Gallery

Trivia

 • Lead composer Naoto Kubo's first orchestrated and breakthrough credit. He has owned the original Super Mario Bros. game since childhood.
 • After working on the New Super Mario Bros. games, this is Shiho Fujii's first work in a 3D Super Mario installment, and her first fully orchestrated work.
 • This is longtime sound veteran Koji Kondo's largest amount of new compositions in recent years with a total of 14.
 • Various music performers from Super Mario 3D World and Mario Kart 8, as well as The Legend of Zelda: Breath of the Wild have worked on this game.
 • The game's music implements symphonic orchestra like the Galaxy games, and rock and jazz band performances similar to 3D World, but now also includes traditional music based on a region's theme.
 • This is the first 3D entry which Mahito Yokota is absent as the game's composer, though he's still worked in the "Sound Management", and a few of his compositions are featured.

External links

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.