Nintendo
Advertisement

These are the credits to Miitopia.

3DS Version

Director

Game Design

Program Director

 • Takaomi Ueno

Programming

 • Yoshihiro Iwasa
 • Toshikazu Jin
 • Kazuhiro Wabe
 • Kosuke Teshima
 • Tatsuya Ogawa

Design Director

Graphic Design

 • Akari Hishinuma
 • Yuka Kumiki
 • Asako Shibata
 • Naoki Yamada
 • Arata Takahashi
 • Shungo Suzuki
 • Junya Hiramatsu
 • Katsuhiko Kanno
 • Motoaki Fukuda
 • Takehisa Eiraku
 • Shigeki Yoshida
 • Shintaro Kashiwagi
 • Saki Takita
 • Takahisa Ikejiri
 • Kazumi Kusakabe
 • Takahiro Nishigaki
 • Kosei Kitamura
 • Ayano Otsuka
 • Takeshi Okazawa
 • Midori Ishibashi
 • Atsuko Ichii
 • Yumi Uchida
 • Asami Kawabata
 • Saho Kuribayashi
 • Yoshie Nobe
 • Ayaka Miyazawa
 • Megumi Watanabe
 • Takaki Tsuchiyama

Music

Sound Programming & Effects

Sound Supervisor

Server Programming

 • Kazuto Shimizu
 • Yasuyuki Ikeda
 • Shinnosuke Miki
 • Noritaka Otsuka

Technical Support

 • Seiichi Yamaguchi
 • Yuki Onozawa
 • Tomohiro Nakatani
 • Takashi Yoneyama
 • Yuta Arai
 • Go Mimura
 • Takuya Akiyama
 • Toshikazu Tomizawa
 • Masato Onishi
 • Kazuki Tsukuda
 • Mitsuo Iwamoto
 • Koichiro Hirano

NOA Localization

 • Bill Hutchens
 • Rich Comegys
 • Galia Rodríguez Hornedo 
 • Thaddée Wiseur 
 • Ethan Stockton

NOA Localization Management

NOE Localisation Producer

 • Canela Rodal
 • Palma Sánchez de Moya Rodríguez

NOE Translation

 • Marco Guasco
 • Pierre Sanchez
 • Matthew Fosbrook
 • Eren Baykal
 • Sarah Kelly
 • John Mullen
 • Gurvan Le Guen
 • Claire Stalter
 • Éric Primault
 • Anthony Fouillen
 • Marco Morbin
 • Barbara Pisani
 • Tito Leati
 • Giovanna Canta
 • Thomas Ito
 • Benedikt Grosser
 • Frithjof Koepp
 • Sebastian Brück
 • Belén Wallace Puente
 • Blanca Hueso Taulés
 • Jónatan Marcos Millán
 • Ainhoa Bernad Hurtado
 • Marijke Pustjens
 • Keywords Studios

Testing/QA

Special Thanks

Co-Producer

Producer

General Producer

Executive Producer

Switch Version

Director

Game Design Lead

 • Hidetomo Saito

Game Design

 • Junichi Shinomiya
 • Hiroyuki Kuwata
 • Tatsumaro Tezuka
 • Rio Oguma
 • Miyuya Tatsuno
 • Yugo Wakayama
 • Taro Hamamoto

Programming Lead

 • Yoshiki Ueda

Programming

 • Michiro Sakaida
 • Naoki Nishikawa
 • Ikumi Kondo
 • Naoki Kawamoto
 • Kei Yokohama
 • Kazumi Kobayashi
 • Shintaro Kashima

Graphic Design Lead

 • Kazuhiko Takahashi

Graphic Design

 • Masaki Yasuda
 • Eiichi Amano
 • Yoshimitsu Sato
 • Ryo Saito
 • Mami Ikeda
 • Izumi Furya
 • Nozomi Murata
 • Chinatsu Kazuno
 • Yukuko Nakayama
 • Azumi Hattori
 • Yuji Matsuhashi
 • Chihiro Kato
 • Sana Maeda
 • Sakurako Matsui
 • Anna Ishii
 • Kanako Kato
 • Yui Yamazaki
 • Sakura Yoneyama
 • Chisaki Murahashi

Graphic Supervisors

Music

Sound

 • Yoshitaka Fujita
 • Takayuki Sakadume

Technical Supervisors

 • Shinji Okane
 • Shuhei Furukawa
 • Kyohei Minato
 • Hiroaki Gohara
 • Kazuki Tsukada

NOA Localization

 • Lauren Ammerman
 • Micahel Benedetto
 • Yanett Cepeda Valor
 • Rich Comegys
 • Marjolaine Drouin
 • Nicko Gonzalez De Santiage
 • Carolina Quesafa
 • Audrey Drake Rigg
 • Galia Rodriguez Hornedo
 • Ludovic Tientcheu Ponkin
 • Thaddée Wiseur
 • Taryn Ziegler

NOA Localization Management

NOE Localisation Coordination

 • Ivan Garrido Gonzalez
 • Patrick Thorenz
 • Saskia Doorschodt
 • Sarah Kelly
 • Daisuke Fukyama
 • Angel Moreno Colmena
 • J. Ignacio Leon Lopez
 • NOE Translation
 • Daniel Idoine-Shirai
 • Pierre Sanchez
 • Greg T. Sadownik
 • Jo Legge
 • Grace Yon
 • Laurent Godinot
 • David Causseque
 • Gurvan Len Guen
 • Alessandro Pagano
 • Giacomo Iacumin
 • Giovanna Prati
 • Sebastion Bruck
 • Benedikt Grosser
 • Frithjof Koepp
 • Sara Sainz Nieto
 • Jonatan Marcus
 • Ainhoa Bernad Hortado
 • Marijke Pustjens
 • Vincent Meijer
 • Patrick Koodstaal
 • Lenhart Rotteveel

NOK Localization Coordination

 • Kim Dongyeon

NOK Translation

 • Kim Soonil

NHL Localization Coordination

 • Jeanie Ho

NHL Localization

 • Natalie Yu
 • Tracy Cheng

iQue Localization Coordination

 • Yuan Jun

Testing/QA

Special Thanks

 • Mikiharu Ooiwa
 • Toshinori Shimono
 • Atsushi Ebisawa
 • Azumi Nozaki
 • Shunsuke Hirai
 • Grezzo
 • Digital Works Entertainment

Very Special Thanks

Based on the work of the original development staff

Management

 • Hideaki Matsuoka
 • Agako Shinkai

Co Producer

Producer

General Producer

Executive Producer

Advertisement