FANDOM


Credits

Lead Game Designers

Hiroyuki Takahashi

Shugo Takahashi

Game Design Staff

Shuji Shimizu

Yusuke Sugimoto

Ayumu Shindo

Takashi Kitamura

Lead Programmers

Haruki Kodera

Toru Takamatsu

Programming Staff

Kenji Numaya

Norio Shimizu

Kaoru Shimada

Character Animation System

P.E. Jareth Hein

Opening Programmer

Kaoru Shimada

 Original Characters By

Shigeru Miyamoto

Hiroji Kiyotake

Shin Yamanouchi

Mitsuru Fukumoto

3-D Character Graphics

Fumihide Aoki

Masayuki Hashimoto

Junichi Ochiai

Hiroto Nakashima

Shigeki Kimura

Toshiaki Tanaka

2-D Graphics

Junko Nakamura

Mieko Koguchi

Toshiaki Tanaka

Hidetoshi Sakamoto

Kanako Horiguchi

Screen Layout & 2-D Graphic Design

Mitsumasa Muraishi

Course Design

Kaoru Shimada

Yusuke Sugimoto

Music Compostion & Arrangement

Motoi Sakuraba

Sound Effects & Sound Direction

Masaaki Uno

Supervisors

Kenji Miki

Shigeru Miyamoto

Takashi Tezuka

Koji Kondo

Yasuhiro Taguchi

Director

Haruki Kodera

Assistant Directors

Yusuke Sugimoto

Masaaki Uno

Toru Takamatsu

Executive Producer

Hiroshi Yamauchi

Producers

Shinji Hatano

Hiroyuki Takahashi

Shugo Takahashi

Hidetoshi Endo

Graphic Support

Yoichi Kotabe

Package Design

Yusuke Nakano

Manual Editors

Ryuji Hagino

Naruhisa Kawano

Voice Actors

Charles Martinee

Jen Taylor

Haley Burns

Dex Manley

Terry Gangstad

David White

Penn Badgley

Kate Fleming

Jessica Chisum

Mark Dias

Coordinators

Toshiharu Izuno

Masanori Waka

Special Thanks to

Nintendo EAD Artwork Team

Michelle Powers

Bill Trinen

Keiko Tamura

Christian Phillips

NOA Debug Staff

Kazuhiro Matsumoto

Hiroko Sugino

Atsushi Okada

Hiroshi Sato

Shinichi Doi

Osamu Kunimasa

Kentaro Sakou

Created by

CAMELOT Co., Ltd.

Monegi Corporation

Nintendo Co., Ltd.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.