FANDOM


Wii U version

Sega Games Development Team

Producer

Director

Senior Art Director

Art Director

Lead Programmer

Game Design Team Leaders

Game Designers

 • Katsuuki Shigihara
 • Masaya Hirano
 • Kohei Iizuka
 • Toshiaki Tamura
 • Hiroshi Tamate
 • Hiroki Kakishita

Writer

Stage Artists

 • Yuji Yamaga
 • Takanobu Kimura
 • Fumiyoshi Sakauchi
 • Takayuki Nagashima
 • Takahiro Suzuki
 • Naoko Furukawa
 • Taichi Kuratani
 • Miho Furuse
 • Tamotsu Kushibe

SFX Artists

 • Shigeo Tamura

Lead Character Artist

Character Artists

 • Yoshinari Amaiki
 • Ryohei Yanase
 • Hiroaki Nakaura
 • Tomoko Arikawa

Animation Director

Character Animators

 • Motohiro Fukui
 • Yasushi Ogino
 • Shugo Gouda
 • Kazuhisa Shimonou
 • Masashi Fukumitsu
 • Hiromasa Yoshida
 • Koichi Shibuya
 • Kou Ishitoya
 • Kenji Odakura
 • Takeshi Kanda
 • Koji Ooki
 • Nahoko Kuhara
 • Mieko Ajima
 • Yuri Hara (Bean Pod)
 • Miku Hiraga (Bean Pod)
 • Ryota Isogai (Bean Pod)

Lead Graphic UI Artist

Graphic UI Artists

 • Hiroi Sato
 • Tetsuya Aoki
 • Tomoko Kanemoto

Programmers

 • Mitsuru Takahashi
 • Takashi Kuboki
 • Takenori Kato
 • Kenichiro Hidaka
 • Kentaro Fujita
 • Yuya Yamate
 • Hajime Iwamoto
 • Yuichi Okazaki
 • Outa Sano
 • Takefumi Nakayama

Tools & Library Programmers

 • Yoshitaka Kawabata
 • Outa Sano
 • Takahiro Nagata
 • Koji Ogino
 • Keiichi Noda
 • Motoyoshi Sato
 • Takahiro Sekiguchi
 • Takateru Ohyama
 • Naoko Shimura
 • Mitsuki Kagawa
 • Hiroshi Inokuma
 • Shigeki Kaneko
 • Fumihiro Narita

Localization Coordinator

 • Jon Rodgers

License & Localization Coordinator

 • Hiroshi Noguchi

Sonic Characters Supervisors

 • Takashi Iizuka
 • Yuji Uekawa
 • Eitaro Toyoda
 • Harumasa Nakajima

Project Support

 • Shun Nakamura
 • Tetsu Katano
 • Sachiko Kawamura
 • Naofumi Hataya

Special Thanks

 • Koji Shindo
 • Seika Nakatsuji
 • Rei Hata
 • Hiroko Kaga

Sound Section

Sound Producer & Composer

 • Kenichi Tokoi

Co-Sound Producer & Composer

 • Teruhiko Nakagawa

Composers

 • Mitsuharu Fukuyama
 • Hidekuni Horita
 • Tomoya Ohtani
 • Tadash Kinukawa
 • Naofumi Hataya

Composer & Sound Editor

Composers & Arrangers

 • Yutaka Minobe (delfisound, Inc.)
 • Hiroyuki Anazawa

Arrangers

 • Takeshi Watanabe
 • Takahiro Eguchi

Sound Editor

 • Tatsuyuki Maeda

Rio de Janeiro Recording Production

Director

 • Atsushi SUSHI Kosugi

Recording Engineer

 • Eduardo Duda Mello

Mix Engineer

 • Dave Darlington

Assistant Engineers

 • Pedro Alexandre
 • José Sartori
 • Raphael Dieguez

Recording Studio

 • CIATEC - Companhia dos Técnicos (Rio de Janeiro)

Mix Studio

 • Bass Hit Recording (New York)

Accounting Manager

 • Daniel Grosman

Tokyo Recording Production

Coordinators

 • Yukifumi Makino (delfisound, Inc.)
 • Kazuyuki Doki (Rebirth, Inc.)
 • Momoko Yamaguchi (MIT Gathering, Inc.)
 • Takae Suzuki

Recording & Mix Engineers

 • Yoshitada Miya
 • Naoki Sakurai

Recording Engineers

 • Shigeo Sakurai
 • Takanori Ishigami

Assistant Engineers

 • Takuya Komiyama (Onkio Haus Inc.)
 • Norihiko Katsumata (Onkio Haus Inc.)
 • Taisuke Uchino (Onkio Haus Inc.)

Recording & Mix Studio

 • Sega Digital Studio

Recording Studios

 • Onkio Haus Inc.
 • Studio SoundValley

Score Copy

 • Fumio Kitamura

Musicians - Rio de Janeiro Recording Production

Bateria Members

Director

 • Leo Morei

Master the Bateria

 • Mestre Paulinho Botelho

Repique Solo

 • Vitinho Botelho

Caixa / Repique

 • Qhashington Paz

Repique

 • Waguinho do Repique

Tamborin

 • Nomade
 • Augusto Junior
 • Gustavo Oliveira
 • Luiz Alberto Barbosa

Surdo 1A

 • Daniel Morais

Surdo 2A

 • Guilherme Oliveira

Surdo 3A

 • Goerge Ferreira

Caixa de Guerra

 • Yan Benjamin
 • Junior Sampaio
 • Felipe Cabral
 • Alessandro de Almeida

Rhythm Section

Bass

 • Marcelo Mariano

Guitar

 • Lula Galvão

Cavaquinho

 • Alessandro Valente Vieira

Accordion

 • Chico Chaga

Horns & Woodwinds

Trumpet

 • Jessé Sadoc
 • Gesiel Francisco
 • Vander Nascimento
 • Wellington Mours

Trombone

 • Aldivas Ayres
 • Wanderson Cunha
 • Everson Moraes
 • Adriano Garcia
 • João Areias

Flute

 • David Ganc

Alto Sax & Flute

 • Danilo Silnna
 • Zé Canuto

Tenor Sax & Piccolo

 • Daniel Garcia

Tenor Sax

 • Daniela Spielmann
 • Fernando Trocado Maurity

Baritone Sax & Clarinet

 • Elias Borges
 • Henrique Band

Strings

Conductor

 • Vittor Santos

Concertmaster

 • Ana de Oliveira

Violin 1

 • Felipe Prazeres
 • Priscila Rator
 • Marco Catto
 • Adonhiran Reis
 • Her Agapito

Violin 2

 • Carlos Mendes
 • Mariana Salles
 • Pedro Mibielli
 • Marluce Ferreira
 • Arna Catto
 • Kleber Vogel

Viola

 • Eduardo Pereira
 • Debprah Cheyne
 • Ivan Zandonade
 • Rubia Siqueira

Violoncello

 • Marcus Ribeiro
 • Mateus Ceccat
 • Harp
 • Cristina Braga

Chorus

DIrector

 • Carol Saboya

Vocals

 • Bruno Fraga
 • Fernanda Gabriela
 • Claire Nativel

Musicians - Tokyo Recording Production

 • Bateria Members

Matser the Bateria & Puxador

 • Francis Silva

Caixa De Guerra

 • Paulo Silva

Tamborin

 • Tatsuya Itoh
 • Mamoru Noguchi
 • Surdo & Chocalho
 • Robson Amaral

Rhythm Section

Drums

 • Takashi Saito

Bass

 • Ichiro Fujiya

Guitar

 • Akitoshi Kuroda
 • Marcus Dilopes

Cavaquiho & Grita

 • Dario Tadeu Sakumoto Pires

Vocals

 • Yukari Ikeda
 • Tae Imafuku
 • Eiko Sugamata
 • Mariangela Ramos

Horns & Woodwinds

Trumpet

 • Yusuke Nakano
 • Hisako Ida
 • Shiro Sasaki
 • Ittoku Tanaka

Trombone

 • Makoto Igarashi
 • Wakaba Kawai
 • Mitsuhiro Wada

Bass Trombone

 • Kan Nishida

Horn

 • Otohiko Fujita
 • Takesi Muramoto
 • Doyama Atsushi
 • Mitsuo Matsuura

Sax

 • Naoya Takemura
 • Kazuhiro Murase
 • Kei Suzuki
 • Yoshinari Takegami

Flute

 • Yuki Kuroda

Strings

Conductor

 • Koji Haishima

Concertmaster

 • Kimiko Nakagawa

Violin

 • Akihiro Iwamura
 • Jo Kuwata
 • Masashiro Morita
 • Jun Sumita
 • Mami Iwai
 • Tsutomu Yamagishi
 • Manami Sato
 • Aya Yokomizo
 • Yuma Ito

Viola

 • Aiko Hosokawa
 • Naoko Masuda

Violoncello

 • Yoshinori Shinozaki
 • Masaru Tamagawa

Contrabass

 • Koji Akaike

Chorus

Director

 • Goro Oshima

Assistant Directors

 • Kanako Mori
 • Yui Shimasaki

Vocals

 • Meguro Glee Club

Special Thanks

 • Rosangela Lopez
 • Nildo Goncalves
 • Daniel Grossman
 • Daniela Spielmann
 • Tomonori Sawada
 • Masaru Setsumaru

Voice

Sega Characters (Japanese)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.