Nintendo
Nintendo

Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day was developed by Namco Bandai Games and published by Nintendo.

Credits

Director

Assistant Directors

 • Hiroshi Ando
 • Mariko Yumoto
 • Masamichi Yamazaki
 • Yoshito Higashi

Programming

 • Takashi Nakagawa
 • Masato Akutagawa
 • Shin Kuroiwa
 • Masaki Kato

Design

 • Yasuyuki Osada
 • Kunihiko Yanagita
 • Ryo Kimura
 • Sei Tsukada

Sound

Technical Support

Debug

Manual Editing

 • Mariko Mizutani
 • Harumi Mochizuki

Package Editing

 • Kazuma Norisada

Coordination

 • Keisuke Nakamura

Special Thanks

 • Taizaburo Nakano
 • Yoichi Hashiguchi
 • Daisuke Hoshikawa
 • Koichiro Honma
 • Yuji Tsuyuki
 • Atsushi Shiozawa
 • Jun Omata
 • Daisuke Onizuka
 • Yuko Takahashi
 • Tadashi Sato
 • Tamami Ishikawa
 • Yasuko Kusakabe
 • Chizuru Hatta
 • Akane Takahashi
 • Takehiro Izushi
 • Yoichi Ohshima
 • NOA Phototography Staff

Progress Management

Producer

Supervisor

 • Hisao Ishigaki

Executive Producers

North American Assistant Directors

 • Nobuharu Kameya
 • Noriyuki Morotomi

North American Localization Management

North American Localization

 • Gema Almoguera
 • Erik Peterson
 • Kevin Sullivan
 • Bill Trinen