FANDOM


These are the credits to Fire Emblem: The Sacred Stones.

Staff

Executive Producer

Satoru Iwata

Producers

Tohru Narihiro

Hitoshi Yamagami

Project Manager

Kenji Imai

Directors

Sachiko Wada

Taiki Ubukata

Kentaro Nishimura

Coordinators

Ryuichiro Kouguchi

Toyohisa Tanabe

Yoshimasa Arita

Main Program

Hiroyuki Fujiwara

Program

Makoto Katayama

Junzo Akatsuka

Kensaku Fujita

Program Support

Yuji Ohashi

Takanori Hino

Scenario

Kouhei Maeda

Scenario Support

Sachiko Wada

Taiki Ubukata

Kenji Matsuura

Ikuko Mikami

Naomi Masuda

Main Design/ Face Design

Sachiko Wada

Graphic Design

Ryo Hirata

Kyouko Kasuga

Daisuke Izuka

Yuji Nakamoto

Erina Makino

Shiho Tsutsuji

Yoshimori Aisaka

Tomoko Fukumoto

Toshifumi Onishi

Shuya Takaoka

Syuuichi Kajihara

Naoki Fukuda

Katsuyoshi Koya

Satoshi Kashiwa

Mitsuyasu Nomoto

Graphic Support

Toshiyuki Nagahara

Layout

Makoto Shimojo

Opening & Ending Demo

Hiroyuki Hayashi

Sound Supervisor

Yuka Tsujiyoko

Sound Composition

Saki Haruyama

Yoshihiko Kitamura

Yoshito Hirano

Sound Effects

Kaoru Kita

Artwork

Yasuo Inoue

Kazuya Yoshioka

Publishment

Yusuke Kitanishi

Yoshimasa Arita

Ryuta Kaimoto

Special Thanks

Ryoichi Kitanishi

Kozo Ikuno

Toshiyuki Nakamura

Masahiro Nakamori

Toshio Sengoku

Taeko Kaneda

Masayuki Horikawa

Masahiro Higuchi

Yoshifumi Yamashita

Yasushi Adachi

Akitomo Tanaka

Norihiko Kawabata

Takashi Hamamura

Masanori Kusumoto

Shuichi Narusawa

Flagship

Super Mario Club

North American Localization

Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Bill Trinen

Localization

Rich Amtower

Ann Lin

Tim O'Leary

Chiko Fukunaga

Thomas Connery

Scot Ritchey

Product Testing

Yoshinobu Mantani

Kyle Hudson

Sean Egan

Teresa Lillygren

Mika Kurosawa

David Santiago

Jeffrey Storbo

Special Thanks

Tatsumi Kimishima

Mike Fukuda

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.