FANDOM


These are the credits to Feed Mii

Prope

Producer

Yuji Naka

Director

Yusaku Yamanaka

Game Design

Mio Masuda

Program Director

Tomonori Sakamoto

Programming

Sakai Tatsuya

Art Director

Hidenori Oda

Graphic Design

Mizuho Umezu

Honoka Suzuki

Chika Kawaguchi

Keita Sugahara

Minori Hisamatsu

Ayako Inoue

Masataka Miura

Nozomi Tsuruoka

Ken Miyajima

Risako Watanabe

Takeshi Ichimura

Megumi Shoji

Tatsuya Suto

Mari Hamada

Puresound

Music

Kyoko Nakamura

Sound Effects

Nobuo Kiyota

 Nintendo

Producers

Kouichi Kawamoto

Toyokazu Nonaka

Associate Producers

Ryusuke Niitani

Yoshiaki Onishi

Masahiro Shiotani

Project Management

Kazuyuki Gofuku

Sound Director

Kenji Yamamoto

Sound Coordination

Minako Hamano

Yuto Sasaki

Technical Support

Shingo Okamoto

Tomohiro Umeda

Takehiro Oyama

Testing

Manabu Matumoto

Kanta Yokota

Masaki Mori

Mario Club

NOA Product Testing

NOE Quality Assurance

European Localisation

NOE Localisation

North American Localization

NOA Localization

General Producer

Shinya Takahashi

Executive Producer

Tatsumi Kimishima

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.