FANDOM


Original Version

Producer

Takao Shimizu

Director

Yoshiaki Koizumi

Assistant Directors

Koichi Hayashida

Futoshi Shirai

Kimiharu Hyodo

Toshiro Kawabata

Player Character Programming

Hideaki Shimizu

System Programming Director

Naoki Koga

Character Programming Director

Takeshi Hayakawa

Character Programming

Tatsuro Ota

Atsushi Yamaguchi

Katsuyasu Ando

Sound

Masafumi Kawamura

Music

Mahito Yokota

Character Design

Takeshi Hosono

Taeko Sugawara

Kenta Motokura

Atsushi Mishima

Map Design

Kazumi Yamaguchi

Character Art & Screen Design

Yasuhiko Matsuzaki

Effects Design

Yusuke Akifusa

Yumiko Matsumiya

Character Modeling

Daisuke Watanabe

Masanori Esaki

Shunsuke Yamamoto

Kenichi Minamizawa

Map Modeling

Kazunori Hashimoto

Ritsuko Tanaka

Sanae Suzuki

Tomoko Yada

3-D Animation

Mieko Ajima

Katsuki Hisanaga

Character Art Design

Hideaki Takamura

Voice

Takashi Nagasako

Hironori Miyata

Toshitsugu Takashina

Toshihide Tsuchiya

Katsumi Suzuki

Hideaki Nonaka

Masahiro Okazaki

Coordination

Katsuhito Nishimura

Progress Management

Keizo Kato

Technical Support

Keisuke Matsui

Yoshito Yasuda

Shingo Okamoto

Hironobu Kakui

Debug Support

Akira Yano

Special Thanks

Tadashi Sugiyama

Tomoaki Kuroume

Super Mario Club

Nintendo Tokyo Office

North American Localization

Nate Bihldorff

Bill Trinen

North American Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Testing

NOA Product Testing Team

Yoshinobu Mantani

Melvin Forrest

Tim Casey

Mika Kurosawa

General Producers

Shigeru Miyamoto

Takashi Tezuka

Executive Producer

Satoru Iwata

Wii version

Producer

Shigeru Miyamoto

Yoshiaki Koizumi

Director

Futoshi Shirai

Assistant Director

Haruka Kakinuma

Programming Director

Tatsuro Ota

Character Programming / Development Environment Programming

Atsushi Yamaguchi

System Programming

Hirokazu Matsuda

UI Programming

Kiyoshi Takeuchi

Character Design / Effect Design

Atsushi Mishima

Screen Design

Takeshi Hosono

Kenji Ishii

Map Design

Kazunori Hashimoto

Sound

Shigetoshi Gohara

Progress Management

Keizo Kato

Artwork

Daiki Nishioka

Yuka Kotaki

Aki Sakurai

Technical Support

Keisuke Matsui

Hiroshi Arai

Yoshito Yasuda

Hironobu Kakui

Masato Kimura

North American Localization

Gema Almoguera

Joanie Grenader

Steven Grimm

Kristin Kirby

Reiko Ninomiya

NOA Localization Management

Nate Bihldorff

Leslie Swan

Testing

NOA Product Testing Department

Debug

Junya Hanai

Keisuke Fukushima

Tohru Takahashi

Naoki Hashida

Super Mario Club

Debug Support

Naofumi Terazono

Shingo Okamoto

Akihiro Sakatani

Special Thanks

Takayo Tsuneki

Rie Shimizu

Ryosuke Meguro

Keizo Ohta

Hideyuki Sugawa

Yu Kitai

Tokihiko Toyoda

Satoko Okada

Yasushi Nishikori

Masaaki Nagahama

Tatsuya Okubo

Kenta Sato

Yusuke Nakano

Hidekazu Ota

Mei Ide

Nintendo Tokyo Office

General Producers

Shigeru Miyamoto

Takashi Tezuka

Hiroyuki Kimura

Executive Producer

Satoru Iwata

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.