FANDOM


Med Google Translate:

Hej. På engelska wiki vi talar om hur du använder en bot för att inrätta interlanguage länkar mellan artiklar om de olika wikis där så är lämpligt. Detta är något jag gör redan för en annan familj av wikis med min bot konto Robo Kiss, så det borde vara en ganska lätt sak att använda samma bot verktyg för att göra samma sak här. Det är bättre att göra dessa saker med konton markerade som bot, som måste göras på en per-wiki basis, så jag föra upp detta på alla anslutna interim Nintendo wikis Jag vet att existera. Finns det någon som har några invändningar eller frågor?


Original English:

Hello. At the English wiki we are talking about using a bot to set up interlanguage links between articles on the different wikis where appropriate. This is something I already do for another family of wikis with my bot account Robo Kiss, so it should be a pretty easy matter to use the same bot tools to do the same here too. It's better to do these things with accounts marked as bot, which has to be done on a per-wiki basis, so I'm bringing this up at all the connected interlanguage Nintendo wikis I know to exist. Does anyone have any objections or questions?