Wikia


Om van deze wiki een angename plaats te maken zijn er natuurlijk regels nodig. Hoewel de regels logisch lijken kan je ze toch beter is door lezen.

Indien je een regel overschrijdt zullen er consequenties komen zoals een waarschuwing of een tijdelijke blokkade. De regels gelden zowel op de wiki als op de chat.


Algemeen

 • Ga respectvol met elkaar om(behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden).
 • Vergeef elkaars fouten.
 • Probeer geen ruzies uit te lokken en als andere mensen ruzies hebben probeer deze dan op te lossen(vraag desnoods hulp aan het beheer of een oudere gebruiker). Discussiëren mag natuurlijk wel.
 • De voertaal is Nederlands.
 • Gedraag je niet als een beheerder.
 • Vertel geen spoilers op de chat als iemand anders dit niet wilt.
 • Als je een tweede account hebt of een nieuw account aanmaakt moet je dit vermelden aan het beheer. Het is niet toegestaan om kloon-accounts te maken van andere gebruikers(bv: je nieuw account Woudpoot1 noemen en dezelfde profielfoto als Woudpoot gebruiken en dezelfde inhoud op je gebruikerspagina plaatsen, enz.)

Bewerken van pagina’s

 • Iedereen mag pagina's bewerken.
 • Alle pagina's die op deze wiki worden aangemaakt moeten te maken hebben met informatie over Nintendo.
 • Je mag bewerkingen van andere mensen aanpassen indien er een (spellings)fout instaat of als het niet uitgebreid genoeg is.
 • Zorg dat je geen foute informatie op pagina's plaatst, als je ergens niet zeker van bent kan je het altijd aan andere gebruikers vragen. Het beheer kan je natuurlijk ook altijd raadplegen.
 • Iedereen mag nieuwe pagina's aanmaken zolang deze over Nintendo gaan en er nog geen gelijkaardige pagina bestaat(als je niet zeker weet of iets van Nintendo is kan je het aan het beheer vragen). Als je een nieuwe pagina maakt maar er nog niet veel opplaatst(zoals bv. alleen een sjabloon) moet je dit sjabloon op de pagina zetten: Begin tussen {{ }}


Vandalisme

 • Elke vorm van vandalisme is verboden op deze wiki.
 • Vandalisme wordt alleen aangepakt als het aantoonbaar is dat iemand het met opzet heeft gedaan.

Gebruikerspagina’s

 • Gebruikerspagina's mogen alleen bewerkt worden door de gebruiker waarvan die gebruikerspagina is, mits een andere gebruiker aantoonbare toestemming heeft gekregen van de gebruiker in kwestie om de gebruikerspagina te mogen bewerken.
 • Een gebruiker mag alles op zijn gebruikerspagina zetten mits dit binnen de regels van de wiki blijft.

Afbeeldingen

 • Het gebruiken van Fan Art mag niet tenzij het zelfgetekend is of er toestemming is gegeven.
 • Het plaatsen van eigen gemaakte afbeeldingen binnenshuis is toegestaan, mits het geen persoonlijke informatie bloot geeft, dus indien er namen, foto's of andere informatie op de foto's over jou te vinden is, dan wordt de afbeelding uit bescherming voor jouw veiligheid verwijderd.
 • Het plaatsen van afbeeldingen met je eigen gezicht is verboden op deze wiki. Foto's van andere delen van het lichaam zouden mogen worden geplaatst, maar het wordt niet aangeraden. 
 • Het plaatsen van afbeeldingen met enige vulgaire of seksuele context wordt bestraft en de afbeeldingen worden direct verwijderd.
 • Afbeeldingen mogen alleen op pagina's worden gezet als deze enige verduidelijking geeft over het onderwerp van de pagina. Afbeeldingen die niets toevoegen worden van de pagina verwijderd.

Prikborden

 • De prikborden dienen voor korte booschappen, voor lange gesprekken moet je op de chat zijn.
 • Je mag niets op je eigen prikbord plaatsen, daar dienen blogs voor.
 • Je mag niet antwoorden op andere mensen hun prikbord. Alleen als er een probleem of vraag is en je er het antwoord op weet, maar meestal kan je het dan beter aan het beheer over laten. Op berichten zoals een verjaardags felicitatie mag je wel antwoorden.
 • Er mogen geen persoonlijke gegevens worden uitgewisseld op een prikbord.
 • Het spammen op prikborden is verboden.

Delen persoonlijke informatie

Wat is toegestaan?

De volgende informatie mag je op de wiki of chat delen:

 • Je mag je leeftijd delen.
 • Je mag je voornaam delen.
 • Je mag je land, regio of plaatsnaam delen.
 • Je mag je lengte, gewicht, of andere uiterlijke kenmerken en lichamelijke zaken.
 • Je mag je nationaliteit, etniciteit, religie of geslacht delen.
 • Je mag een mailadres delen, indien je mailadres geen hints bevat naar je achternaam of andere persoonlijke informatie die ook niet op de wiki zou mogen staan.
 • Je mag je Nintendo Friend Codes delen, maar pas op dat je gebruikersnaam je achternaam niet bevat.

Alle bovenstaande informatie dient door andere gebruikers te worden gerespecteerd. Niemand mag ermee worden gepest en/of worden bekritiseerd tenzij de gebruiker zelf er aanleiding naar zoekt. Het beheer zal oordelen of de informatie wordt gerespecteerd en of er aanleiding is gezocht door de gebruiker.DISCLAIMER: Dat je bepaalde informatie mag delen, wil niet zeggen dat je het per se hoeft. Je blijft het recht behouden om informatie voor jezelf te houden en geen enkele van de bovenstaande informatie hoef je verplicht te delen.

Wat is niet toegestaan?

De volgende informatie mag je nooit delen op de wiki, chat en privéchat:

 • Je mag nooit je eigen of iemand anders' achternaam delen.
 • Je mag nooit een foto van jezelf of van je naasten plaatsen op de wiki.
 • Je mag nooit je volledige woonadres delen. Dat wil zeggen dat de volgende dingen nooit gedeeld mogen worden:
  Postcode
  Straatnaam
  Huisnummer
  De omgeving waar je huis (of dat van een ander die je goed kent) zich bevindt.
  Afbeeldingen waar de wijk van het woonadres klaarblijkelijk te zien is.

Wanneer in een afbeelding die je plaatst bepaalde informatie te zien/lezen is die niet gedeeld mag worden, dan breek je ook de regels, dus plaats dit niet!

Verboden scheld- en vloekwoorden:

 • Alles wat betreft ziektes en aandoeningen 
 • Alles wat betreft erotiek.
 • Geslachtsdelen.
 • Beledigende woorden op basis van ras, religie, overtuiging, standpunt, geaardheid of mening. Al kan dit soms wankelen.
 • Verwensingen die echt veel te vulgair zijn. De graad ligt bij de andere persoon(val dood, kan soms lollig bedoeld zijn of bloedserieus, daarom moet de andere persoon zelf aangeven of hij het niet prettig vindt).
 • Het veranderen van een letter door een * in een scheldwoord is nog steeds verboden. (bv: f*ck) Bij afkortingen van scheldwoorden geld dezelfde regel.(er zijn sommige uitzonderingen zoals "wtf" die aanvaard worden)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.