Wikia


Met Google Translate:

Hallo. Aan het Engels wiki we praten over het gebruik van een bot op te zetten interlanguage koppelingen tussen artikelen over de verschillende wiki's waar nodig. Dit is iets wat ik al doen voor een ander gezin van wiki's met mijn bot rekening Robo Kiss, dus het moet een vrij eenvoudige zaak om hetzelfde bot instrumenten te gebruiken om hier hetzelfde te doen. Het is beter om deze dingen te doen met accounts gemarkeerd als bot, die moet worden gedaan op een per-wiki basis, dus ik ben om dit omhoog naar alle aangesloten tussentaal Nintendo wiki ik weet op te bestaan. Heeft iemand enig bezwaar of vragen?


Original English:

Hello. At the English wiki we are talking about using a bot to set up interlanguage links between articles on the different wikis where appropriate. This is something I already do for another family of wikis with my bot account Robo Kiss, so it should be a pretty easy matter to use the same bot tools to do the same here too. It's better to do these things with accounts marked as bot, which has to be done on a per-wiki basis, so I'm bringing this up at all the connected interlanguage Nintendo wikis I know to exist. Does anyone have any objections or questions?