FANDOM


Dr. Mario 64 Creative Staff

Original Staff

Gunpei Yokoi

Takahiro Harada

Game Design

Hitoshi Yamagami

Kazushi Maeda

Yohei Fujigawa

Programmers

Yasunori Kobayashi

Kazunori Hasegawa

CG Designers

Yohei Fujigawa

Akio Saito

Shinichi Takehiro

Takehiro Ishikawa

Nozomi Kawai

Tomoki Oda

Toshiyuki Matsuda

Yukio Tanaka

Toyohide Ando

Taichi Sasaki

Takatoshi Anbe

Tomoaki Yamaguchi

Art Director

Toyo Ashida

Original Character Art

Yukio Ebisawa

Toyo Ashida

Hiroshi Takecuhi

Ayako Kurada

Hatsue Koizumi

Mariko Oka

Character Animation

Kiyomi Ishiwata

Mami Yamaguchi

Hatsue Koizumi

Hideki Nagamachi

Shingo Kuragari

Masahito Onoda

Original Background Art

Toyo Ashida

Background Colorist

Yuki Enatsu

Package Art

Sachiko Nakamichi

Original Sound Composer

Hirokazu Tanaka

Sound Composer

Manabu Fujiki

Music Composer

Seiichi Tokunaga

Debug Staff

Super Mario Club

Hifumi Miyazaki

Kayo Komaki

Fumiaki Shimada

Satomi Hasuike

Tomoharu Hizakae

Kanako Fujisawa

Toshiaki Suzuki

Satoru Uno

Koichi Torii

Tomoko Yuasa

Yasunori Shibayama

Takahiro Nakamura

Kotaro Haneda

Shohei Zenjo

Yoshihito Tsuji

Takahiro Onishi

Tatsuro Sawada

Takehiko Asaka

Tomokazu Suganuma

Takuya Inoue

Special Thanks

Takehiro Izushi

Masao Yamamoto

Minoru Arakawa

Manabu "Mike" Fukuda

Sakae Yamazaki

Fontworks Japan

Nintendo R&D 1

Newcom Co., Ltd.

Voice Acting

Charles Martinet

Localization

Tim O'Leary

Bill Trinen

Localization Management

Jeff Miller

Leslie Swan

Testing and Debug

Michael Kelbaugh

NOA Debug Staff

Assistant

Azusa Tajima

Directors

Hitoshi Yamagami

Yoshiyuki Kato

Producers

Genyo Takeda

Junichi Yakahi

Nutzung von Community-Inhalten gemäß CC-BY-SA , sofern nicht anders angegeben.